Video: Woodworking: How does a carpenter saw a wooden column? Cách thợ mộc cửa xẻ cột nhà gỗ như thế nào?Woodworking: How does a carpenter saw a wooden column? Cách thợ mộc cửa xẻ cột nhà gỗ như thế nào? Xem thợ mộc cắt gỗ, xẻ gỗ, để làm một cây cột nhà …

source